OGŁOSZENIE O ZBIÓRCE PUBLICZNEJ – rozliczenie

OGŁOSZENIE O ZBIÓRCE PUBLICZNEJ

 

W dniu 09.09.2018 r. na terenie miasta Hrubieszowa – Stadion, ul. Ciesielczuka 2 odbyła się zbiórka publiczna pn. „Rowerowe dobro dla Zuzi” na rzecz chorej na mózgowe porażenie dziecięce rocznej Zuzanny Urbaniak. Cel zbiórki to rehabilitacja i leczenie Zuzi.

Zbiórka została zorganizowana na podstawie zezwolenia nr 385/2016/2474/OR, wydanego przez Fundację Słoneczko z siedzibą w Stawnicy 33A, 77-400 Złotów. Zbiórka była przeprowadzona na mocy decyzji MAiC z dnia 03.07.2016 r. numer 2016/24/O74/OR, zezwalającej na organizację zbiórki publicznej przez Fundację Słoneczko.

W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej zebrano środki pieniężne w kwocie 12 257,06 zł (słownie: dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych 06/100), w tym 0,2 euro. Forma zbiórki w postaci puszki kwestarskiej.

 

 

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie zbiórki:

Ewa Obszyńska,

Wioletta Pietrusiewicz,

Agnieszka Zdun

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.